efkab.se
Fortsätt »

Referensprojekt

1900x650
Mall of Scandinavia
Rumsfunktion
UPPDRAG:
Vi på EFKAB har i ett tidigt stadium upprättat ett rumsfunktionsprogram och beräknat kostnader för förändringar i installationsteknik och installationssamordning för VVS och sprinkler.
Läs
mer!
1900x650
Täby Centrum
Täby Centrum
UPPDRAG:
Vi på EFKAB har haft ett stort uppdrag för Strabag Sverige AB, för att leda och samordna installationsentreprenaderna i Täby Centrum. Vi har bidragit med olika resurser, från installationschef till installationssamordnare.
Läs
mer!
1900x650
BRF Ljuspunkten
BRF Ljuspunkten
UPPDRAG:
Vi på EFKAB tar fram systemhandling för nyproduktion till Riksbyggen i Upplands Väsby. I uppdraget ingår att ta fram handlingar som bland annat ska användas för prisförfrågan till entreprenörer. Vi arbetar fram rambeskrivningar, värme, ventilation och sanitet samt styr och övervakning. Vi dimensionerar schakt och UC samt kontrollerar avstånd till spillvattenanslutningar.
Läs
mer!
1900x650
Domstolsverket
Domstolsverket
UPPDRAG:
Vi på EFKAB projekterar Bygghandling för VA och kyla till Domstolsverket i Jönköping. Vi tar fram relationshandlingar, planritning och flödesscheman för gällande discipliner och shuntgrupper.
Läs
mer!
1900x650
Småhus
Småhus
UPPDRAG:
Genom användandet av välstrukturerade processer tar vi fram bygghandlingar för våra kunder inom husproduktionssegmentet. Vi tillgodoser våra beställares behov inom VA, Värme, Ventilation och EL-installation. I samråd med våra beställare ser vi till att skapa en produkt där slutkunden får sitt nya hem i enlighet med unika önskemål.
Läs
mer!
Mall of Scandinavia
Täby Centrum
BRF Ljuspunkten
Domstolsverket
Småhus