BIM Samordnare till er tjänst!

På EFKAB har vi nu flera BIM samordnare som är redo att bidra i era projekteringsprojekt. Våra BIM samordnare kan antingen komma till ert kontor eller arbeta på distans. Vi bidrar under kritiska faser och ibland delaktiga i projekt under längre tid.

Beställ en BIM samordnare av oss för 13 000 kr per vecka eller 700 kr per timme. Välj själva.

Att arbeta effektivt i BIM-processer är ett paradigmskifte inom byggsektorn som kommer bli det arbetssätt som man kommer arbeta efter. Skolor och andra utbildningar utbildar idag för att man ska arbeta med 3D-verktyg och på senare år har flera specifika professioner kopplade till BIM etablerats.

Vi slår ett slag för BIM som är framtiden.

EFKABs BIM samordnare bidrar med följande:

  • Sätter upp former för utbyte av data mellan projektörer.
  • Skapar/granskar CAD/BIM-manual.
  • Upplägg för filstruktur projektportal/server.
  • Namngivning av modeller och ritningar.
  • Mallfiler, ritningsindelningar och stämplar.
  • Hittar rätt detaljeringsnivå (Level of detailing, LOD).

Under projektets gång sätter vi upp regelbundna CAD/BIM-möten för att ta upp problemställningar och säkerställa att projektet löper enligt plan.

Beställ en BIM samordnare av oss för 13 000 kr per vecka eller 700 kr per timme. Välj själva.