Produktion

BIM Samordnare | Fast Pris

13 000 kr Fastpris 13 000 kr per vecka

BIM Samordnare med lång erfarenhet av byggprocess, projektering och kollisionskontroll vilket efterfrågas av byggentreprenörer, arkitektkontor och byggherrar. 

För oss handlar BIM om översikt och samordning av den stora mängden information i ett byggprojekt.

13 000 kr per vecka eller 700 kr per timme, välj själva.

Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.

Omfattning

För att få byggprojekteringar att flyta smidigt krävs oftast en BIM-samordnare.

EFKABs CAD/BIM-samordnare har djup kunskap i de vanligaste CAD/BIM-programmen och en projekteringsbakgrund.

I uppstarten av projektet sätter vi upp ett uppstartsmöte och sedan hjälper vi er med:

 • Sätta upp former för utbyte av data mellan projektörer.
 • Skapa/granska CAD/BIM-manual.
 • Upplägg för filstruktur projektportal/server.
 • Namngivning modeller och ritningar.
 • Mallfiler, ritningsindelningar och stämplar.
 • Hitta rätt detaljeringsnivå (Level of detailing, LOD).
 • Uppbyggnad samordningsmodell. Under projektets gång sätter vi upp regelbundna CAD/BIM-möten för att ta upp problemställningar och säkerställa att projektet löper enligt plan.

Dessutom hjälper vi er med:

 • 3D-samordning med samgranskningsmöten och kollisionskontroller.
 • Samordningsmodell kopplad till tidplan.
 • Löpande kontroll av modeller och strukturer.
 • Tips och råd, hjälp med utveckling och arbetsmetoder.

Vårt åtagande kan även sträcka sig till förvaltning och överlämnande av BIM-modellen. Vi bistår då med:

 • Rutiner för hantering av förvaltningsmodell.
 • Hantering av ytor för olika ändamål.
 • Sammanställning och kontroll av modeller för relationshandling.
 • Överlämnande till arkiv.
 • 2 st arbetsmöten ingår.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Inga hyresgästspecifika installationer.
 • Underlag till relationshandlingar erhålls digitalt.

Kontakta EFKAB

Frågor om BIM Samordning?
Kontakta en BIM Konsult eller ring oss direkt på 0200 – 810 999.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.