Produktion

BIM-samordning

13 000 kr Fastpris 13 000 kr per vecka

För att få byggprojekteringar att flyta smidigt krävs oftast en BIM-samordnare. EFKABs CAD/BIM-samordnare har djup kunskap i de vanligaste CAD/BIM-programmen och en projekteringsbakgrund.
För oss handlar BIM om översikt och samordning av den stora mängden information i ett byggprojekt.

13 000 kr per vecka eller 700 kr per timme, välj själva.

Omfattning

I uppstarten av projektet sätter vi upp ett uppstartsmöte och sedan hjälper vi er med:

 • Sätta upp former för utbyte av data mellan projektörer.
 • Skapa/granska CAD/BIM-manual.
 • Upplägg för filstruktur projektportal/server.
 • Namngivning modeller och ritningar.
 • Mallfiler, ritningsindelningar och stämplar.
 • Hitta rätt detaljeringsnivå (Level of detailing, LOD).
 • Uppbyggnad samordningsmodell. Under projektets gång sätter vi upp regelbundna CAD/BIM-möten för att ta upp problemställningar och säkerställa att projektet löper enligt plan.

Dessutom hjälper vi er med:

 • 3D-samordning med samgranskningsmöten och kollisionskontroller.
 • Samordningsmodell kopplad till tidplan.
 • Löpande kontroll av modeller och strukturer.
 • Tips och råd, hjälp med utveckling och arbetsmetoder.

Vårt åtagande kan även sträcka sig till förvaltning och överlämnande av BIM-modellen. Vi bistår då med:

 • Rutiner för hantering av förvaltningsmodell.
 • Hantering av ytor för olika ändamål.
 • Sammanställning och kontroll av modeller för relationshandling.
 • Överlämnande till arkiv.
 • 2 st arbetsmöten ingår.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Inga hyresgästspecifika installationer.
 • Underlag till relationshandlingar erhålls digitalt.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.