Design & projektering

Bygghandling Sprinkler (SPR) – Nivå 1

20 000 kr 20 000 kr + 20 kr /kvm

Bygghandlingar – de handlingar som används för att bygga efter samt för att planera och köpa in material. När byggskedet tar vid skall ritningar och övriga handlingar vara färdiga att bygga efter. Systemhandlingarna övergår juridiskt till att benämnas bygghandlingar. Bygghandlingarna är de som entreprenören juridiskt har att följa.
Vid kopiering av ritningar som skall distribueras ut till byggarbetsplatsen brukar de få olika färg för att tydliggöra vad ritningen avser:
A-ritning – svart.
K-ritning – blå.
VVS-ritning – brun.
E-ritning – röd.
Utöver ovanstående ritningar brukar också särskilda markritningar och sektioner från grund upprättas. Dessa brukar redovisa bl a rör och kablar i mark, dränering och markhöjder.

Omfattning

Projektering enligt gällande myndighetskrav.

 • A1 1:50 Installationsritningar.
 • Flödesschema.
 • 5 st arbetsmöten ingår
 • Inga hyresgästspecifika installationer.
 • Installationer innanför husliv.

 

Förutsättning

 • ABK 09.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.

Betalningsvillkor

 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.