Design & projektering

Bygghandling Styr och Övervakning (SÖV) – Nivå 3

65 000 kr Fastpris 65 000 kr + 10 kr per kvm

Bygghandlingar – de handlingar som används för att bygga efter samt för att planera och köpa in material. När byggskedet tar vid skall ritningar och övriga handlingar vara färdiga att bygga efter. Systemhandlingarna övergår juridiskt till att benämnas bygghandlingar. Bygghandlingarna är de som entreprenören juridiskt har att följa.
Vid kopiering av ritningar som skall distribueras ut till byggarbetsplatsen brukar de få olika färg för att tydliggöra vad ritningen avser:
A-ritning – svart.
K-ritning – blå.
VVS-ritning – brun.
E-ritning – röd.
Utöver ovanstående ritningar brukar också särskilda markritningar och sektioner från grund upprättas. Dessa brukar redovisa bl a rör och kablar i mark, dränering och markhöjder.

Omfattning

Projektering enligt gällande myndighetskrav

 • A1 1:50 Installationsritningar.
 • Driftkort.
 • Sektionsritningar.
 • 3D-ritning.
 • Materialspecifikation.
 • Mängdförteckning.
 • 5 projekteringsmöten ingår.

 

Förutsättning

 • ABK 09. 
 • Inga hyresgästspecifika installationer.
 • Installationer innanför husliv.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.