Design & projektering

Bygghandling värme och sanitet (VS) – Nivå 1

25 000 kr

Bygghandlingar – de handlingar som används för att bygga efter samt för att planera och köpa in material. När byggskedet tar vid skall ritningar och övriga handlingar vara färdiga att bygga efter. Systemhandlingarna övergår juridiskt till att benämnas bygghandlingar. Bygghandlingarna är de som entreprenören juridiskt har att följa.
Vid kopiering av ritningar som skall distribueras ut till byggarbetsplatsen brukar de få olika färg för att tydliggöra vad ritningen avser:
A-ritning – svart.
K-ritning – blå.
VVS-ritning – brun.
E-ritning – röd.
Utöver ovanstående ritningar brukar också särskilda markritningar och sektioner från grund upprättas. Dessa brukar redovisa bl a rör och kablar i mark, dränering och markhöjder.

VS 25 000 kr + 40 kr per kvm.

Omfattning

Projektering enligt gällande myndighetskrav.

 • A1 1:50 Installationsritningar.
 • Flödesschema.
 • 5 st arbetsmöten ingår.

 

Förutsättning

 • ABK 09. 
 • Inga hyresgästspecifika installationer.
 • Installationer innanför husliv.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • VS 25 000 kr + 40 kr per kvm.
 • Betalning enligt betalplan, 10% vid avrop, 85% fördelat per produktionsvecka, 5% efter leverans.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.