Design & projektering

Byggtermografering

600 kr

För att säkerställa en komfortabel och energieffektiv byggnad, upptäcka brister i isolering, köldbryggor och lufttäthet utförs med fördel byggtermografering. Detta är en tjänst som innebär att vi tillhandahåller en termograför som med hjälp av värmekamera kontrollerar byggnadens värmeisolering, köldbryggor, läckage, med mera. 

Omfattning

Termograferingen utförs enligt standard SS-EN 13187. Efter genomförd termografering får kunden en rapport och en analys samt åtgärdsförslag. Byggtermografering kan genomföras både i befintliga byggnader likväl som i en nyproduktion.

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 600 kr per timme.
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 600 kr per timme.
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.