Förvaltning & eftermarknad

CE-märkning

29 000 kr Fastpris 29 000 kr

Alla maskiner som släpps ut på marknaden eller tas i bruk inom EU måste CE-märkas. Pumpar, fläktaggregat, ställdon och ventiler är delar som ihop med styr- och övervakningssystem bildar maskiner i våra fastigheter.

Omfattning

  • Upprättande CE-märkning utifrån lågspänning- och maskindirektivet av fastighetens installationer.
  • I arbetet samordnar vi de olika disciplinernas tillverkardeklarationer, ser till att montageintyg tas fram samt utför en riskanalys utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Förutsättning

  • ABK 09.
  • Underlag finns att tillgå digitalt och sorterat.

Leveransvillkor

  • Arbetet påbörjas 2 arbetsveckor efter beställning.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.