Entreprenad

CE-märkning

28 420 kr 29 000 kr -2%

Alla maskiner som släpps ut på marknaden eller tas i bruk inom EU måste CE-märkas. Pumpar, fläktaggregat, ställdon och ventiler är delar som ihop med styr- och övervakningssystem bildar maskiner i våra fastigheter.

Omfattning

 • Upprättande CE-märkning utifrån lågspänning- och maskindirektivet av fastighetens installationer.
 • I arbetet samordnar vi de olika disciplinernas tillverkardeklarationer, ser till att montageintyg tas fram samt utför en riskanalys utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Underlag finns att tillgå digitalt och sorterat.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas 2 arbetsveckor efter beställning.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt betalplan, 50% vid avrop  50% efter leverans.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.