Design & projektering

Energideklaration – Nivå 1

5 000 kr Fastpris Kontor och butiker 8 000 kr - 18 000 kr per st. Skolor med skolkök 24 000 kr per st. Förskolor 15 000 kr per st. Småhus 2 500 kr per st. Flerbostadshus 5 000 kr - 2 000 kr per st. Lager 8 000 kr - 20 000 kr per st.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra

Omfattning

Energideklaration enligt boverkets regler, innehållande:

 • Angivelse av uppvärmd yta – Atemp.
 • Angivelse av uppvärmningssystem.
 • Redovisning av byggnadens energiprestanda.
 • Jämförelse med motsvarande byggnads energianvändning enligt nybyggnadskrav.
 • Angivelse om radonmätning och OVK är utförd och i så fall uppmätt värde.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel.
 • Sammanfattning av energideklarationen.
 • Kortfattat åtgärdsförslag.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Förutsättningar för samtliga prisnivåer är att vi tillhandahålles byggnadens A-temp, energianvändning per energislag samt vattenförbrukning tre år bakåt i tiden, befintliga OVK-protokoll samt radonprotokoll.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.