Design & projektering

Energideklaration – Nivå 2 – Utökad energianalys

20 000 kr

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

 • Kontor och butiker 35 000 kr – 45 000 kr per st.
 • Skolor med skolkök 45 000 kr per st.
 • Förskolor 35 000 kr per st.
 • Småhus 11 500 kr per st.
 • Flerbostadshus 35 000 kr – 45 000 kr per st.
 • Lager 30 000 kr – 50 000 kr per st.

Omfattning

Energideklaration enligt boverkets regler samt en energikartläggning av byggnaden som helhet med utförliga åtgärdsförslag. Innehåller:

 • Angivelse av uppvärmd yta – Atemp.
 • Angivelse av uppvärmningssystem.
 • Redovisning av byggnadens energiprestanda.
 • Jämförelse med motsvarande byggnads energianvändning enligt nybyggnadskrav.
 • Angivelse om radonmätning och OVK är utförd och i så fall uppmätt värde.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel.
 • Sammanfattning av energideklarationen.
 • Detaljerad energikartläggning av byggnaden där klimatskal och energisystem analyseras ur ett helhetsperspektiv för att hitta mest lämpliga åtgärderna både kortsiktigt och långsiktigt.
 • Paket med rekommenderade energiåtgärder baserat på energikartläggningen, grundligt redovisade med återbetalningstider och miljöbaserade nyckeltal.
 • Prioriteringslista på åtgärder.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Förutsättningar för samtliga prisnivåer är att vi tillhandahålles byggnadens A-temp, energianvändning per energislag samt vattenförbrukning tre år bakåt i tiden, befintliga OVK-protokoll samt radonprotokoll.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart .
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt betalplan, 10% vid avrop, 85% fördelat per produktionsvecka, 5% efter leverans.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.