Design & projektering

Energideklaration Villa & Småhus

2 500 kr

Vi energideklarerar din villa – Snabbt och enkelt.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad.

Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Omfattning

Energideklaration enligt boverkets regler, innehållande:

 • Angivelse av uppvärmd yta – Atemp.
 • Angivelse av uppvärmningssystem.
 • Redovisning av byggnadens energiprestanda.
 • Jämförelse med motsvarande byggnads energianvändning enligt nybyggnadskrav.
 • Angivelse om radonmätning och OVK är utförd och i så fall uppmätt värde.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel.
 • Sammanfattning av energideklarationen.
 • Kortfattat åtgärdsförslag.

Förutsättning

 • ABK 09
 • Förutsättningar för samtliga prisnivåer är att vi tillhandahålles byggnadens A-temp, energianvändning per energislag samt vattenförbrukning tre år bakåt i tiden, befintliga OVK-protokoll samt radonprotokoll.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.

Betalningsvillkor

 • Betalning sker efter erhållen energideklaration