Förvaltning & eftermarknad

Energikartläggning

700 kr 700 kr per timme

Enligt EU:s energidirektiv måste samtliga större företag i medlemsländerna genomföra energikartläggningar. I Sverige omfattas företag med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner euro.

Varje företag ska producera en rapport, där de redovisar sin totala energianvändning och hur den är fördelad i verksamheten. Rapporten ska också innehålla förslag på kostnadseffektiva förbättringsåtgärder. Var fjärde år ska rapporten förnyas. Då utvärderar man det som gjorts hittills, kontrollerar energianvändningen och föreslår nya åtgärder. Samtliga rapporter måste antingen tas fram av en certifierad energikartläggare eller inom ramen för företagets eget arbete inom miljö- och energiledningssystemen ISO 50001 och ISO 14001.

Omfattning

  • Producera en rapport, där de redovisar sin totala energianvändning och hur den är fördelad i verksamheten.
  • Rapporten innehåller också innehålla förslag på kostnadseffektiva förbättringsåtgärder.

Förutsättning

  • ABK 09.
  • Att beställaren tillser framkomlighet och aviserar berörda hyrestagare.

Leveransvillkor

  • Arbetet påbörjas 2 arbetsveckor efter beställning.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.