Förvaltning & eftermarknad

Entreprenadbesiktning EL, Kraft, Belysning (EL)

8 000 kr

Entreprenadbesiktningar:
Som beställare/entreprenör kan ni beställa besiktning av olika slag för att få en opartisk bedömning av entreprenaden enligt kontraktshandlingarna och gällande byggregler.
I normalfall utser beställaren besiktningsman.

Omfattning

 • Entreprenadbesiktning.
 • Protokoll och distribution.

 

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Kontraktshandlingar erhålls digitalt senast 2 arbetsveckor innan projektstart.

Leveransvillkor

 • Besiktning bokas senast 3 arbetsveckor innan projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt betalplan, 50% vid avrop 50% efter leverans.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.