Design & projektering

Fuktinventering

645 kr

När en fastighet står inför renovering/ombyggnation eller enbart vid förebyggande förvaltningsunderhåll så framkommer ofta frågeställningen kring fuktaspekten och dess status. För att garantera friska hus bör man kontinuerligt inventera och granska så att det inte föreligger risk för oupptäckta fuktskador. 

Omfattning

Vi dokumenterar systematiskt byggnadens fuktstatus efter ett unikt system. Behoven analyseras och åtgärdsförslag tas fram. En sammanställning över aktuella åtgärder lämnas till fastighetsägaren/byggherren. Därmed minimeras risken för framtida överraskningar i form av fuktskador efter avslutad byggåtgärd. Tjänsten kan genomföras som en ren enskild fuktstatus inventering eller som en del i större översyn av byggnaden inför en ombyggnad.

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 645 kr per timme.
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 645 kr per timme.
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.