Förvaltning & eftermarknad

Garantibesiktning EL, Kraft och Belysning (EL)

8 000 kr Fastpris 8000 kr

Denna besiktning ska ske inom 24 månader, om garantitiden är 2 år, och det räknas från en godkänd slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts 2 år från arbetet slutfördes.
Besiktningsmannen går då igenom om nya fel uppstått under garantitiden.
Fel från slutbesiktningen som inte är avhjälpta ska inte tas upp.
Ersättning till besiktningsmannen av påkallade part (om inte annat avtalats).

Omfattning

  • Entreprenadbesiktning.
  • Protokoll och distribution.

 

Förutsättning

  • ABK 09.
  • Kontraktshandlingar erhålls digitalt senast 2 arbetsveckor innan projektstart.

Leveransvillkor

  • Besiktning bokas senast 3 arbetsveckor innan projektstart.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.