Förvaltning & eftermarknad

Injustering kyla och värme (VS)

550 kr 550 kr per timme

En injustering av värmesystemet innebär att i korthet att flödet på vattnet ställs in så att det går lika trögt till alla radiatorer och därmed få en jämnare värme.
En injustering kan också ge en betydande energibesparing. I de flesta fall kan man sänka framledningstemperaturen då det blir en jämnare värme i systemet.
Om man vill funktionstesta ett värmesystem är injusteringen också en bra metod för att hitta eventuella felaktigheter.

Omfattning

  • Injustering av värme och kyla
  • Injusteringsprotokoll

 

Förutsättning

  • ABK 09. 
  • Inga hyresgästspecifika installationer.

Leveransvillkor

  • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
  • Beställaren ansvarar för avisering

Betalningsvillkor

  • Injustering kyl och värme 550 kr per timme
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.