Förvaltning & eftermarknad

Injustering ventilation (V)

550 kr 550 kr per timme

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna.- OVK. En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Omfattning

  • Injustering av ventilation

 

Förutsättning

  • ABK 09. 
  • Inga hyresgästspecifika installationer.

Leveransvillkor

  • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
  • Beställaren ansvarar för avisering

Betalningsvillkor

  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.