Entreprenad

Injustering ventilation (V)

550 kr

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna.- OVK. En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Injustering 550 kr/h

Omfattning

  • Injustering av ventilation

 

Förutsättning

  • ABK 09. 
  • Inga hyresgästspecifika installationer.

Leveransvillkor

  • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
  • Beställaren ansvarar för avisering

Betalningsvillkor

  • Injustering ventilation 550 kr/h
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09 550 kr/h
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.