Produktion

Inköpare heltid (100%)

29 000 kr

 Genomförandet av inköpsstyrning och leverantörs bedömning.
Upphandling av material och underentreprenörer.

Omfattning

 • Inköpsplan.
 • Sammanställa FFU.
 • Köpa och utvärdera mot budget.
 • Ansvara för framtagning av kontrakt/avtalsförslag.
 • 4 dagar på arbetsplatsen, resterande arbete på distans.

Förutsättning

 • ABK 09.

Leveransvillkor

 • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 775 kr per timme eller 29 000 kr per vecka.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 775 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.