Produktion

Installationssamordning halvtid (50%)

15 900 kr

Installationssamordning spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekten. Det är idag inte ovanligt att 50-60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system. Installationer behöver därför samordnas i tid, rum och funktion. Installationssamordning handlar om att samordna arbetet så att rätt produkt erhålls inom givna tekniska och ekonomiska ramar som upprättas för det särskilda projektet.
Installationssamordnaren är inte bara byggarens resurs under projektet, utan även i hög grad installatörernas. Först när alla parter förstår varandra skapas ett framgångsrikt projekt. Detta innebär att leda, styra och planera samordningen mellan bygg, el, värme/kyla, luft, sprinkler och styr m.m.

 

Omfattning

 • Samordningsmöten.
 • Infomöten.
 • Produktionsmöten.
 • Samordning av alla installationsdiscipliner.
 • Stämma av att entreprenörerna följer handling.
 • Stöd åt drift och underhållspersonal vid överlämning.
 • Avrapportera förbättringsförslag.
 • Avrapportera erfarenhetsåterföring.
 • Samordna arbeten med arbetsledare.
 • ÄTA-hantering.
 • Medverka vid besiktningar samt samordnade provningar.
 • Ansvara för avhjälpande av fel noterade vid besiktningar.
 • Lämna underlag för tidplan gällandes installationer.
 • 2 dagar på arbetsplatsen, resterande arbete på distans.

Förutsättning

 • ABK 09.

Leveransvillkor

 • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 820 kr per timme eller 15 900 kr per vecka.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 820 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.