Förvaltning & eftermarknad

Kalkylering – Bygghandlingar

4 300 kr

Produktionskalkyl enligt bygghandlingar för anbudslämnande eller kontroll av utfört arbete.

Omfattning

 • Mängdkalkyler levereras med bruttopriser, det går även att få med nettopris (vid tillgång till rabattbrev).

 

Förutsättning

 • ABK 09.

Leveransvillkor

 • Arbetet levereras 2 arbetsveckor efter beställning.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • 1500 kr per ritning, 2800 kr i start avgift.
 • Betalning enligt betalplan, 10% vid avrop 85% fördelat per produktionsvecka, 5% efter leverans.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.