Förvaltning & eftermarknad

Komplett Bygghandlingsprojektering Småhus & Villor

22 400 kr Pris är per kvadratmeter per omrråde. Välj de omrråden som är aktuella för ert hus

Bygghandlingsprojektering Småhus och Villor

Fast pris
Projektering Ventilation Frånluft 30 kr/m2 Atemp
Projektering Ventilation FT/FTX 75 kr/m2 Atemp
Projektering invändig VA 20 kr/m2 Atemp
Projektering utvändig VA 15 kr/m2 Atemp
Projektering Värme med Radiatorer 15 kr/m2 Atemp
Samordning Golvvärme 10 kr/m2 Atemp
Värmebehovsberäkning 10 kr/m2 Atemp
Måttsättningsritning 10 kr/m2 Atemp
Energiberäkning (TMF) 15 kr/m2 Atemp
Projektering Kraft/bel/data 35 kr/m2 Atemp
Projektering inbrottslarm 15 kr/m2 Atemp
Timarvode ÄTA  700 kr/h

Exempel totalpris, villa 150 kvm, ca  22 400 kr

Omfattning

 • Projektering av VA (Invändig) inkl förklaringar av ledningstyper, typbenämning av vattenskåp.
 • Värmebehovsberäkning skickas till Solar för uppritning av golvvärme.
 • Projektering av radiatorer 1-plan
 • Projektering av ventilation (Enligt beställning)
 • Energiberäkning (TMF)
 • Projektering av el (Enligt svensk standard anpassad för hus)
 • Checklistor för EL & VVS
 • 1st omgång granskningshandlingar
 • 1st omgång Bygghandlingar
 • Endast omstämpling av handlingar och justeringar av ev. misstag
 • 1st omgång relationshandlingar
 • Endast omstämpling av handlingar.
 • Revideringar efter beställning hanteras som ÄTA, utförs efter verifering per epost.
 • Projektering utförs i första hand efter beställningsunderlag (särskilda överenskommelser)

 

Förutsättning

 • ABK 09. 
 • Inga hyresgästspecifika installationer.
 • EFKAB tillhandahålls a-ritningar (0-handling=
 • EFKAB tillhandahålls anslutningspunkter VA
 • EFKAB tillhandahålls typ av Värmeproduktion
 • EFKAB tillhandahålls typ av Ventilation
 • EFKAB tillhandahålls placering Vitvaror
 • EFKAB tillhandahålls fabrikat av bastu, massagebadkar, ångdusch etc.
 • EFKAB tillhandahålls u-värden
 • EFKAB tillhandahålls placering vattenmätare/hydrofor etc.
 • EFKAB tillhandahålls nollpunkt för måttsättning.
 • Projektering enligt svensk standard i tillämpliga delar.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 3 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • Enligt prislista per kvm
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.