Entreprenad

Kostnadskalkyl tidigt skede

9 800 kr

Kostnadskalkyl i tidigt skede för investeringsbeslut eller anbudslämnande.

Omfattning

  • Underlag för anbudskalkyler och investeringsbeslut (totalentreprenad).

 

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet levereras 2 arbetsveckor efter beställning.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • 9800 kr per disciplin, 2800 kr i startavgift.
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.