Förvaltning & eftermarknad

Kostnadskalkyl tidigtskede

12 600 kr Fastpris 9800 kr per disciplin, 2800 kr i startavgift

Kostnadskalkyl i tidigt skede för investeringsbeslut eller anbudslämnande.

Omfattning

  • Underlag för anbudskalkyler och investeringsbeslut (totalentreprenad).

 

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.