Produktion

Kvalitet- och Miljö-handläggare halvtid (50%)

17 500 kr

Support till arbetsplatsen med råd och anvisningar i kvalitets och miljöfrågor.

Omfattning

Att 2,5 dagar i veckan utföra uppföljning av kvalitet- och miljöarbete samt säkra att planerna är uppdaterade.

 • Bistå Projektchef i kvalitets- och miljöfrågor.
 • Utföra revisioner inom KMA.
 • Arbetet utförs 2 dagar från arbetsplatsen, resterande på distans

Förutsättning

 • ABK 09.

Leveransvillkor

 • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 800 kr per timme eller 7000 kr per vecka.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 800 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.