Design & projektering

Lufttäthetsprovning Villa & Småhus

5 000 kr

För att uppnå en energieffektiv och fuktsäker byggnad är det viktigt att konstruktioner utförs så lufttäta som möjligt. Med hjälp av täthetsprovning kan byggnadens lufttäthet bestämmas. Genom att sätta en byggnad i undertryck och samtidigt mäta och beräkna luftflödet i förhållande till byggnadens omslutningsarea får man fram hur energieffektiv en byggnad är. Lufttäthetsprovningen kan utföras både i gamla och nyproducerade hus.
I nyproduktion görs det lämpligast när ångspärren är monterad, men innan vägg- och takskivor är på plats.
Tidigt genomförda lufttäthetsprovningar i en nyproduktion ger en god möjlighet att utan större kostnader eller insatser åtgärda eventuella systematiska utförandefel. Efter genomförd provning får kunden en rapport med mätresultat och eventuella åtgärdsförslag för en förbättrad täthet i byggnaden.

Omfattning

EFKAB utför lufttäthetsprovningen enligt svensk standard SS-EN 13829 eller SS EN ISO 9972:2015 vilket redovisar klimatskalets läckagetal.

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Betalning enligt betalplan, 50% vid avrop  50% efter leverans.
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.