Design & projektering

Materialinventering

645 kr

Vid ombyggnation skall materialinventering genomföras.

Omfattning

Vi erbjuder tjänsten materialinventering vilket innebär att vi tillhandahåller en certifierad miljöinventeringskonsult som inventerar byggnaden för att kartlägga eventuella miljöfarliga byggmaterial. I de fall där det krävs utförs provtagningar för att säkerställa huruvida miljöfarliga ämnen förekommer. Kunden erhåller efter genomförd inventering en rapport. Rapporten används sedan som underlag för rivningsplanen.

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 645 kr per timme.
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 645 kr per timme.
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.