Design & projektering

Miljöcertifiering – BREEAM

790 kr 790 kr per timme

BREEAM (BRE Environmental Assesment Method) är ett miljöcertifieringssystem som utvecklades i Storbritannien i början på 1990-talet. BREEAM är det mest spridda systemet i Europa och har idag använts för att certifiera över 110 000 byggnader. BREEAM kan användas för att certifiera olika byggnadstyper; nya och befintliga kontor, skolor, butiker, industrier etc.

Omfattning

  • Tidigt skede uppskatta rimliga mål.
  • Delaktiga genom hela processen samt verifieringen.

 

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet påbörjas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.