Förvaltning & eftermarknad

Miljöcertifiering – GreenBuilding

790 kr 790 kr per timme

GreenBuilding har utvecklats av EU och riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera sin energianvändning (för tillfället endast lokaler – ej bostäder). Byggnader som använder 25% mindre energi än tidigare, alternativt jämfört med gällande nybyggnadskrav från Boverkets Byggregler (BBR), kan GreenBuilding-certifieras.

Omfattning

  • Tidigt skede uppskatta rimliga mål.
  • Delaktiga genom hela processen samt verifieringen.

 

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet påbörjas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.