Förvaltning & eftermarknad

Miljöcertifiering – LEED

790 kr 790 kr per timme

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt system för gröna byggnader som har utvecklats och drivs av USGBC. LEED har ett omfattande ramverk som bedömer byggnaden utifrån parametrar såsom; energibesparing, vattenbesparing, reduktion av CO2-utsläpp, förbättrad inomhusmiljö och förvaltning av resurser. Till skillnad från övriga klassningssystem läggs större vikt på samhällsekonomiska aspekter. LEED kan användas för att certifiera både nya och befintliga byggnader, kontor, skolor, bostäder och till och med hela kvarter. Registrerade LEED-projekt finns i över 100 länder. 

Omfattning

  • Tidigt skede uppskatta rimliga mål.
  • Delaktiga genom hela processen samt verifieringen.

 

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet påbörjas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.