Förvaltning & eftermarknad

Miljöcertifiering – Svanen

790 kr 790 kr per timme

Svanenmärkta hus kännetecknas av låg energianvändning, god isolering samt effektiva ventilationssystem. Byggprodukter och kemiska produkter kontrolleras så att de innehåller minimalt med miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Krav ställs på god innemiljö och en genomtänkt drifts- och underhållsplan för att behålla egenskaper under lång tid. Svanen ställer även krav på att byggprocessen sker på ett miljöriktigt sätt. 

 

Omfattning

  • Tidigt skede uppskatta rimliga mål.
  • Delaktiga genom hela processen samt verifieringen.

 

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet påbörjas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 790 kr per timme.
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.