Förstudie

Ny exploatering flerbostadhus (bostadsrätt & hyresrätt) – Förstudie

38 000 kr

En förstudie är en preliminär studie i de absoluta första skeendena av ett projekt. Förstudien ska svara på om uppdraget eller projektet går att genomföra, om tid och kostnader för att genomföra projektet är i linje med de förväntade intäkterna. Resultatet av en förstudie är oftast en förstudierapport, där följande undersökts: Bakgrund, mål och syfte.

Omfattning

 • Avgränsningar.
 • Nulägesanalys.
 • Intresseanalys.
 • Kravspecifikation.
 • Lösningsförslag.
 • Lönsamhetsanalys.
 • Milstolpeplan.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • 2 st arbetsmöten ingår.

Leveransvillkor

 • Start – sker enligt överenskommelse.
 • Arbetet utförs inom en 3 veckors period efter avropad start. 
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt betalplan, 10% vid avrop 85% fördelat per produktionsvecka, 5% efter leverans.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09 700 kr per timme.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.