Förvaltning & eftermarknad

Partnersavtal – nivå 2 – 12 månader

25 000 kr

I partnersavtalet ingår det ett max antal timmar i månaden för att utföra teknikkonsultarbete på beställarens uppdrag som rådgivande specialist, projektering, besiktning, förstudie, installation samordning, energideklarationer, energisimuleringar och energitjänster dvs de installationstekniska tjänster beställaren är i behov av.
Beställaren får tillgång till samtlig kompetens som EFKAB har att erbjuda.

Omfattning

Uppdraget grundar sig i ett ömsesidigt förtroende och ett gott samarbete.
I partnersavtalet ingår det med max 40 timmar i månaden utföra teknikkonsultarbete på beställarens uppdrag som rådgivande specialist inom belysning och gestaltning, 3D-visuallisering, armaturteknik, belysningsstyrning och installationstekniska tjänster beställaren är i behov av.
Beställaren får tillgång till samtlig kompetens som EFKAB har att erbjuda.

 

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Beställning/Uppdrag mailas till namngiven uppdragsansvarig alternativt till partner@efkab.se.
 • Om uppdragen från beställaren överskrider de angivna timmarna i partnersavtalet debiteras överskidande timmar enligt rörligt arvode mot ett rabatterat timpris enligt avsnitt ”ersättning”.
 • Förbrukas samtliga timmar får ej ytterligare arbete påbörjas utan skriftligt godkännande från beställaren.
 • Ej upparbetade timmar 1 avslutat månad, ackumuleras inte till nästa månad.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas 2 arbetsveckor efter signerat avtal.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

I händelse av tillkommande arbeten utöver ingående timmar tillämpas följande priser
Rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09.

Uppdragsansvarig               750 kr per timme.
Installationssamordnare    750 kr per timme.
Projektledare                       750 kr per timme.
Belysning/Ljusdesign          620 kr per timme.
Konstruktör/Projektör        620 kr per timme.
Energiingenjör                     645 kr per timme.
Energiexpert                        710 kr per timme.

 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.