Förstudie

Projektadministratör halvtid (50%)

12 500 kr Fastpris 12500 kr per vecka

Projektadministratör en person som koordinerar och hjälper projektledaren med den administrativa delen i ett projekt, vilket innebär att koordinera projektmedlemmarna och se till att alla uppgifter utförs. Projektadministratören samlar ofta in och sammanställer information och dokumentation från övriga i projektet.

Omfattning

 • Projektadministration i projekt.
 • Samordning tidplaner och övrig dokumentation.
 • 2 dagar på arbetsplatsen, resterande arbete på distans.

Förutsättning

 • ABK 09

Leveransvillkor

 • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter beställning.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 700 kr per timme eller  12 500 kr per vecka.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.