Förvaltning & eftermarknad

Projektering laddstationer för elbilar vid uppgradering från parkeringsplats till laddplats med intelligent laddsystem

11 840 kr Fastpris 11 840 kr, leverans enligt avsnitt omfattning och förutsättning

Bygghandlingsprojektering Laddstolpar

 

Omfattning

 • 1 st Handlingsförteckning – Dokumentöversikt
 • 1 st Enlinjeschema – Övergripande redovisning av komponenternas inkoppling
 • Funktionsbeskrivning – Generell text anpassad till respektive projekt som beskriver
  anläggningen och dess produkter
 • Översiktsritning – Redovisar placering av laddstolpar samt kopplingsprincip

 

Förutsättning

 • ABK 09. 
 • Fast pris presenterat i detta anbud avser laddstolpar med en laddeffekt påupp till 4 kW somutnyttjar s.k. smart laddsystem vilket begränsar anslutningsdimension till 16A trefaskabel.
 • Anbudet avser högst 36 st parkeringsplatser

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 3 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.