Förvaltning & eftermarknad

Sommarfallsberäkning via simulering

43 000 kr

Vilka provningar som är belastningsberoende överkommes mellan GE/TE:s samordnare och beställaren samordningsansvarige. De belastningsberoende proven skall indelas i två huvudskeden, sommarfall/vinterfall och skall komplettera slutbesiktningen vad gäller kapacitet hos försörjningssystemet. Vid dessa prov skall den datoriserade styr- och övervakningsanläggningen utnyttjas för resultatutskrift. Vid vinterfall och sommarfall skall kapacitetsprovning av värme och kylsystem inklusive integrerade delsystem utföras. Sommarfalls definition: när temperaturen överstiger 12 grader i 3 sammanhängande dygn. Vinterfalls definition är när temperaturen överstiger -4 grader i 3 sammanhängande dygn. Provning av funktionssamband och prestanda som på grund av årstid eller nyttjande ej kan utföras får förläggas efter slutbesiktningen.

Omfattning

  • Sommarfallsberäkning via simulering i program.

 

Förutsättning

  • ABK 09

Leveransvillkor

  • Arbetet levereras 2 arbetsveckor efter beställning
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Betalning enligt betalplan, 10% vid avrop 85% fördelat per produktionsvecka, 5% efter leverans. 
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.