Förvaltning & eftermarknad

Projekteringsledning halvtid (50%)

15 900 kr

Ansvarar för projektering i projekt.

Omfattning

 • Ansvarar för ekonomin i projekteringen genom attesteringar, avstämningar och ÄTA-hanteringar samt prognosarbete.
 • Ansvarar för upprättande samt uppföljning av projekteringstidplaner.
 • Ansvarar för att kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor hanteras i projekteringen. Detta genom att bland annat arbeta med checklistor.
 • Stöder Inköp och entreprenadingenjör i upphandling av konsulter som har erforderliga resurser och kompetens för uppdraget inklusive miljö ocharbetsmiljökrav.
 • Leder projekteringsmötet.
 • 2 dagar på arbetsplatsen, resterande arbete på distans.

 

Förutsättning

 • ABK 09.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas 2 arbetsveckor efter signerat avtal.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 820 kr per timme eller 15 900 kr per vecka.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 820 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.