Förvaltning & eftermarknad

Provningsledare till Samordnad Funktionsprovning

48 000 kr

I en entreprenad är det många olika delar som ska klaffa för att slutresultatet ska bli bra.
För att hålla tidplanen, se till att alla olika moment görs i optimal ordning och säkra att inget faller mellan stolarna krävs noggrann uppföljning och kommunikation mellan samtliga leverantörer och entreprenörer.
I tiden efter driftsättning men före slutbesiktningen utförs den samordnade provningen.
Varje entreprenad utför egenprovning av de installationer som de har installerat i fastigheten.
Den samordnade provningen kompletterar egenprovningen som en dokumenterad bekräftelse på att föreskriven funktion verkligen finns i anläggningen.
Samtliga styrningar ska kontrolleras på plats, det räcker inte att kontrollera detta från en driftdator då ex. spjällmotorn kan vara lös ifrån spjället eller på annat sätt vara förbi kopplad i apparatskåpet.
Den samordnade provningen ger ett kvitto på om funktionen finns, hur den fungerade samt vem som är ansvarig för fel eller avvikelser.

Omfattning

 • Upprätta provningsprogram.
 • Utföra provning som provningsledare.
 • Utföra 1 st omprov.

 

Förutsättning

 • ABK 09.
 • 1 st provnings program, 1 st provning, 1 st omprov.

Leveransvillkor

 • Arbetet påbörjas 2 arbetsveckor efter beställning.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • Betalning enligt betalplan, 10% vid avrop 85% fördelat per produktionsvecka, 5% efter leverans.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.