Förvaltning & eftermarknad

Radonmätning för flerbostadshus

900 kr Fastpris 900 kr per uppmätt lägenhet, lokal och källare, minimum 5 st mätpunkter.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Strålsäkerhets myndigheten har tagit fram metodbeskrivningar för hur radonmätningar i bostäder och på arbetsplatser ska göras för att mätningarna ska kunna användas som underlag för myndighetsbeslut.

Omfattning

 • Underlag till avisering till boende.
 • Utplacering och insamling av mätdosor.
 • Protokollskrivning.
 • Distribution av mätdosor till och från labbet.
 • En sammanställning av mätresultatet.
 • All nödvändig kommunikation med miljökontoret.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Radonmätningen tar två månader att genomföra.
 • Minimum 5 st mätpunkter.

Leveransvillkor

 • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • 900 kr per uppmätt lägenhet, lokal och källare.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.