Design & projektering

Rivningsplan

645 kr

I samband med rivning av en byggnad har byggherren ansvar att följa PBL som kräver dokumentation (rivningsplan) av rivning och hantering av avfall.

Omfattning

Vi inventera och upprättar en rivningsplan enligt PBL.

Förutsättning

  • ABK 09.

Leveransvillkor

  • Arbetet startas inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
  • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
  • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

  • Betalning enligt dagbok mot nedlagd tid, 645 kr per timme.
  • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 645 kr per timme.
  • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
  • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
  • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.