Förvaltning & eftermarknad

Solcellsanläggning villa – upp till 80 kW installerad effekt (SOL)

10 900 kr Fastpris 10 900 kr per installation, leverans enligt avsnitt omfattning och förutsättning

Projektering solcellsanläggning villa – upp till 80 kW installerad effekt

Omfattning

 • Föranmälan till elnätsbolag
 • Platsbesök för insamling av data
 • Skugganalys för optimal placering och kopplingsmetod
 • Effektberäkning
 • Energiberäkning

Följande handlingar levereras:

 • 1 st Handlingsförteckning – Dokumentöversikt
 • 1 st Enlinjeschema – Övergripande redovisning av komponenternas inkoppling
 • 1 st Funktionsbeskrivning – Generell text anpassad till respektive projekt som beskriver anläggningen och dess produkter
 • 1 st Översiktsritning – Redovisar solcellsplacering på tak samt kopplingsprincip

 

Förutsättning

 • ABK 09. 
 • Inga hyresgästspecifika installationer.
 • Fasta pris i detta anbud avser framtagning av handlingar för solcellsanläggning på upp till 80 kW
  installerad effekt.
 • Innan arbete påbörjas har EFKAB delgetts följande uppgifter om objektet:
  – Kundens namn, adress, e-post, telefonnummer, anläggningsID, mätarsäkring, fastighetsbeteckning och nätägare

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart. 
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.