Förvaltning & eftermarknad

Upprätta Relationshandlingar – EL, Kraft och Tele & Data

4 300 kr

Relationshandling – handlingar som visar hur projektet verkligen blev efter beslut och revideringar under byggets gång. Ursprungliga bygghandlingar kan ha reviderats (förändrats och uppdaterats) under byggprojektets gång. I ett byggprojekt kan för varje enskild ritning förekomma flera reviderade upplagor och det gäller att alltid ha den senaste versionen till hands när man bygger. I vissa fall avviker utförandet ändå ifrån det som finns på ritningen d.v.s utan att ritningen ändrats.
Byggherren/beställaren kan begära in s.k relationshandlingar som skall beskriva det faktiska utförandet. Många gånger är det dock bygghandlingarna som också får utgöra de relationshandlingar som arkiveras för framtida förvaltning av byggnaden. Detta innebär att man inte alltid kan vara säker på att de ritningar som sparats för ett befintliga hus stämmer helt med de faktiska förutsättningarna.

Omfattning

 • Upprätta relationshandlingar efter relationsunderlag.

 

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Relationsunderlag erhålls i digitalt format.
 • DWG-filer tillhandahålls.

Leveransvillkor

 • Arbetet levereras 1 arbetsvecka efter beställning.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Betalningsvillkor

 • 1500 kr per ritning, 2800 kr i startavgift.
 • Betalning enligt betalplan, 10% vid avrop 85% fördelat per produktionsvecka, 5% efter leverans.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.