Design & projektering

Utbildning – Entreprenadjuridik

4 200 kr Fastpris 4200 kr per deltagare, minimum 5 st deltagare

Entreprenadjuridik I – Grundkurs är en mycket populär och omtyckt kurs för dig som kommer i kontakt med anbud, avtal, AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 18, och HV 17 i alla typer av entreprenader.
Inom bygg, anläggning, installation och fastighetssektorn är tvister vanliga.
En grundkurs i Entreprenadjuridik är ett bra sätt att vara informerad om vilka regler som gäller samt undvika processer som tar din tid, energi och pengar.

Omfattning

Dag 1:

 • Grundläggande avtalsrätt.
 • Avtalslagen – När blir anbud bindande?
 • Vad gäller om man av misstag angett fel anbudssumma?
 • Upphandlings- och entreprenadformer.
 • Hur skiljer sig ansvaret för fel vid olika upphandlings- och entreprenadformer?
  • Utförandeentreprenad.
  • Totalentreprenad.
  • Underentreprenad.
 • ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag.
  • Vad innebär uppdrag preciserat i samråd?
  • Under vilka förutsättningar kan man som konsult bli skadeståndsskyldig?
  • Vilka skador omfattas av konsultansvarsförsäkringen?
  • Övningsuppgifter.

Dag 2:

 • AB 04 – Allmänna bestämmelser.
 • Det entreprenadjuridiska avtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.
  • Kapitel 1: Omfattning.
  • Kapitel 2: Utförande.
  • Kapitel 3: Organisation.
  • Kapitel 4: Tider.
  • Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande.
  • Kapitel 6: Ekonomi.
  • Kapitel 7: Besiktning.
  • Kapitel 8: Hävning.
  • Kapitel 9: Tvistelösning.
  • Kapitel 10: Förenklad tvistelösning.
 • Vi går igenom viktiga avsnitt i AB 04 och berör till exempel:
  • Omfattningen av kontraktsarbetena.
  • Motstridiga uppgifter – särskilt ansvar för angivna mängder.
  • Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten.
  • Garantiansvar och ansvar efter garantitiden.
  • Särregleringar, fasta bestämmelser och täckbestämmelser.
  • AB-U 07 för underentreprenörer.
  • Besiktningsregler bl.a. slutbesiktningens rättsverkan.
  • Praktiska konsekvenser av AB 04 och AB-U 07.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Minimum 5 deltagare.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.