Design & projektering

Utbildning – Projekteringsledning

4 200 kr

Projekteringsledning innebär samordning, styrning och uppföljning av en projektering. En duktig projekteringsledare ser helheten och är bra på att kommunicera. Under projekteringen deltar många aktörer med olika intressen och bakgrund. Projekteringsledaren samordnar dessa olika grupper samt styr projekteringen mot fastställda mål. Kursen syftar till att stärka dig i rollen som projekteringsledare. Vi kommer att diskutera såväl byggprocessen och ledarrollen som vikten av struktur för att leverera rätt produkt till rätt kvalitet i rätt tid. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som vill utvecklas inom projekteringsledarrollen men även till beställare som önskar få bättre styrning på sina projekt.

Omfattning

Områden som kommer att behandlas:
• Byggprocessen och ansvar.
• Omfattning och förutsättningar.
• Roller och specifikt projekteringsledarens roll.
• Tidsplanering.
• Ekonomi.
• Kommunikation.
• Riskhantering.
• Kvalitet och miljö.
• Arbetsmiljö.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Minimum 5 deltagare.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • 4200 kr per deltagare.
 • Betalning enligt betalplan, 10% vid avrop, 85% fördelat per produktionsvecka, 5% efter leverans.
 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • I händelse av ÄTA tillämpas rörligt arvode enligt kap. 6 § 2a ABK 09, 700 kr per timme.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.