Design & projektering

Utbildning – Projektledning

4 200 kr Fastpris 4200 kr per deltagare, minimum 5 st deltagare

Vi lägger tyngdpunkten på hur man praktiskt genomför projekt och vilka krav som ställs på projektledarrollen.
Under de två dagarna kommer du att få arbeta med ett projekt från idé till avslut, och genom diskussioner och övningar tillsammans med de övriga deltagarna få en praktisk känsla för hur projekt drivs på ett professionellt sätt.

Omfattning

Program:

 • Vad är ett projekt?
 • Grundläggande begrepp.
 • Projektorganisation.
 • Projektflöde – projektmodell.
 • Planering av projekt – tidplan.
 • Upphandling.
 • Mål & omfattning.
 • Projektekonomi.
 • Kvalitetsstyrning och riskhantering.
 • Uppföljning av projekt.
 • Kommunikation i projekt.
 • Projektavslut.
 • Projektledarskap – krav och färdigheter.

Efter kursen kan du använda kursmaterialet till dina egna projekt. Det är praktiskt framtaget och enkelt att sätta in sina egna parametrar att arbeta efter.
Du får även tillgång till elektroniska dokument med mallar som du kan använda i ditt arbete som projektledare.

Förutsättning

 • ABK 09.
 • Minimum 5 deltagare.

Leveransvillkor

 • Arbetet utförs inom 2 arbetsveckor efter avropad projektstart.
 • Tidplan upprättas i samråd med beställaren.
 • Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Betalningsvillkor

 • Särskild ersättning, enligt kap. 6 § 5 ABK 09, utgår enligt vår prislista, eller beträffande för kunders räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 15%.
 • Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser.
 • Kostnader för kopiering och mångfaldigande av handlingar ingår ej.