Design & projektering/ Flerbostadshus

EFKAB erbjuder projektering i samband med nya exploateringar av flerbostadshus. Förprojekteringar, programhandling, systemhandling, bygghandlingsprojektering, tekniska beskrivningar, CAD-samordning, BIM-samordning, Projekteringsledare, Energiberäkningar, BAS-P, Prefab nycklar, Kalkylering av ritningar och energisimuleringar mm.