Design & projektering

Under arbetet med design och projektering kan noggrant, förberedande konceptuellt arbete ha ett betydande inflytande på cirka 80 procent av alla efterföljande installations, bygg- och driftskostnader. Med andra ord, ju tidigare EFKAB kompetens involveras, desto större blir potentialen för optimering.