Unikt

Kostnadsförslag direkt på Webben

Se vår film för mer information

Förstudie/ Simhall

EFKAB erbjuder förstudier i samband med nya exploateringar av simhallar. En förstudie är en preliminär studie i de absoluta första skeendena av ett projekt. Förstudien ska svara på om uppdraget eller projektet går att genomföra, om tid och kostnader för att genomföra projektet är i linje med de förväntade intäkterna.