Förstudie

Den slutliga ekonomiska framgången för ett projekt fastställs långt innan produktionen påbörjats, därför är det viktigt att tidigt utföra en förstudie. Där EFKAB definierar och gör en gemensam bedömning av omfattningen av arbetet på så sätt minimeras riskerna för alla avtalsparter.
Förstudien definieras på ett sätt som garanterar att omfattningen är mätbar och hanterbar.