Förvaltning & eftermarknad

Förvaltning, en bred benämning för skötsel av projekt och fastigheter.
Innehållet styrs av behoven från just ert projekt och er fastighet. Det kan handla om felanmälan för garantifel, eller mer strategiska tjänster som att planera, upphandla eller utföra underhållsinsatser.
Exempel; Garantibesiktningar, OVK, Energideklarationer, klimatutredning, radonmätning samt injusteringar.
Med våra tjänster och produkter ökar vi ert driftnetto och avkastning.
För eftermarknad utformar vi med er strategier och lösningar som stärker din eftermarknadsaffär och hjälper dina kunder att minska ägandekostnaderna, upprätthålla hög effektivitet och öka tillgängligheten i produktionen.